Travminnen

Travminnen

En titt i gamla travprogram

 

När kappkörningar började genomföras i mera organiserade former var det istrav som gällde. Vid 1900-talets början finns en notis om att det kördes istrav på 45 olika platser i landet.

Travminne BrunnsvikenProgram Vänersborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även i huvudstaden fick befolkningen förpassa sig ut på isen för att få uppleva de fyrbenta aktörernas bataljer. Brunnsviken var före Solvallas tillkomst nämligen den naturliga mötesplatsen för huvudstadens travintresserade och i travsällskapets tidskrift kunde man läsa följande:
Till Svenska Travsällskapets tävlingar å Norra Brunnsviken voro anmälda 52 hästar, därav 30 varmblodiga och 22 kallblodiga. Det jämförelsevis ringa antalet av de senare torde hava sin förklaring i de kolossalt dyra järnvägsfrakterna, som hindrat många avlägset boende att hitresa.

I sällskapets årsberättelsen för 1920 hittade man följande utdrag:
Travtävlingarna under år 1920 har för flera av de större sällskapen på grund av ogynnsamma väderleksförhållanden måst inställas. Däremot gynnades Stockholmstävlingen av önskeväder samt anmälningar av många och goda travare jämte stor tillströmning av publik varför det ekonomiska resultatet blev synnerligen gott.

Så småningom blev det Solvalla som övertog tävlingarna, vilka bland annat aviserades i denna annons från 1927 med titeln”Sommartävlingar vid Stockholm”:
Å den under anläggning varande sommarbanan vid Solvalla (mellan Sundbyberg och Bromsten) kommer att, så snart den blir i ordning, på eftersommaren att anordnas tävlingar – antagligen tre meetings om 3 dagar vardera.

Så kallade lanthästlopp förekom även på permanenta travbanor ända in på 50-talet. Här är startlistan för ett sådant på Färjestad 1937.

Lanthästlopp, Färjestad

 

Program Ekäng ÖrebroInnan Örebrotavet slog upp sina portar i Marieberg körde man från slutet av 1940-talet tävlingarna på Ekäng (nuvarande Ladugårdsängen). Här är några fakta hämtade från dåtida program:

Den 3 juli1949 utgjordes förstapriset i snabbloppet av   450 SEK. Det vanns av Bell Spencerian med K.J. Lindegård i sulkyn på 1.27,5. Solvallatränaren Nisse Sundin gästspelade.

I ett program från 1950 hittar man bland annat ett lopp för nordsvenskar med 24 hästar anmälda. 11 ströks dock innan loppet kom iväg. Entreavgiften var 2:50. Barn och militär betalade en krona. Det året avhölls åtta tävlingsdagar och man hittar   namn som P.O. Gustavsson, Åke Krook och Ulf Reslow bland deltagarna. Året efter fanns även Ivar Kihlström och Bengt Rosenlund på plats.

1953 kördes det första Juliloppet med 4  000 SEK i förstapris. Vann gjorde Mac Dillon och Göte Nilsson med Kick (Olle Olsson) och Pernod (Åke Krook) på platserna närmast.

Noteras kan att travprofilen Håkan”Lillis” Olsson som liten grabb såg sina första lopp på Ekäng tillsammans med sin morfar.

Travprogrammen har de senaste decennierna utvecklats när det gäller information om hästarnas starter och övrig statistik även om vi länge låg hästlängder efter USA. Från början innehöll startlistorna enbart nummer, hästens namn och körsven, och 50-talets program erbjöd endast en liten förbättring (jämför loppen från Solvalla och Roosevelt Raceway nedan).

Mästerskapsprovet

 

Roosevelt Raceway

 

Däremot innehöll programmen information av annan art såsom körsvennernas regnväderfärger (se lista från Solvalla), banornas tränare, dagens musikprogram etc samt annonser av vitt skilda slag. Solvallamenyn är från 1953.

Regnvädersfärger

 

Solvallameny

 

Proffessionella travtränare vid Axevalla

 

I   3-åringsloppen för kallblod var det vanligt att man handikappade efter vikt, åtminstone när hästarna debuterade. Det ansågs nämligen orättvist att de tyngre hästarna, mer eller mindre av brukshästtyp, skulle stå på samma start som de lättare och ädlare konkurrenterna med genuinare travstam i bakgrunden. Nedan ett 3-åringslopp från Arvika 1959.

 

Totalisatorlopp 4, Arvika

 

 

Erik Widén

 

Tillbaka till travminnen

 

Skriv ut | Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan ni även besöka Eriks hemsida.