Glimtar från förr

En titt i ett gammalt uppslagsverk

En titt i ett gammalt uppslagsverk

Så här kunde travsporten presenteras i en äldre upplaga av Nordisk familjebok.

Trafbanan har vanligen form af en oval med en kilometers omkrets samt med 80 meters radie i kurvorna, mätt en meter från innerkant. Det är fördelaktigt om yttersidan i svängarna ligger något högre än innersidan, Landbanan får ej vara mjuk, stenig eller ojämn. Äfven isbanan skall naturligtvis hållas jämn, hvilket sker med s.k. ishyfvel. Domartribunen bör ha en betydlig höjd öfver banan, så att denna med lätthet kan öfverskådas, ty hvarje häst skall under hela loppet noga observeras, på det att ingen må oanmäld kunna gå i galopp eller olagligheter i öfrigt må kunna begås under täflingen.

Trafvare är en häst med stor snabbhet i trav. Sedan lång tid tillbaka har man eftersträfvat att producera snabba hästar, ej blott för galopptäfling, utan äfven för traftvävling. Härigenom har uppstått särskilda trafvarraser, som utmärka sig för en i högsta möjliga grad vägvinnande trafaktion. I England var Norfolktrafvaren allmänt känd och värderad redan på 1200-talet. Ännu mot slutet af 1700-talet och i början av 1800-talet visade denna ras aktningsbjudande fartresurser.