Glimtar från förr

Inte bara Lökene – ett besök i Gooparnas hemtrakter

Lökene, Stallar
Lökene, stallar

Lökene gård, Goop-klanens magnifika anläggning utanför Kil inte långt från Sjön Frykens sydligaste del i Värmland, är väl värt ett besök. Förutom Björn och Olle består personalen av den senares fru, Annica, som håller reda på det mesta när det gäller verksamheten, Håkan Arvidsson (bror till Annica), Stellan Lundqvist (tidigare skötare av Conny Nobell) m fl.

Lökene herrgård, vars åldriga namn kan översättas med”lekängen” som endera kan syfta på platsen där stridslekar förekom eller där man kunde skåda fågellek. Under karolinsk tid ägdes gården av general Jonas Gyllenspets och beboddes av hans måg överste Lars Granfelt. 1894 inköptes gården av Kils kommun och användes under några år som "fattiggård". 1995 registrerades gården som Stall Lökene AB.

Lökene, träningsbanan
Lökene, träningsbanan


I denna artikel ska vi (kanske till många travvänners besvikelse) inte fördjupa oss i träningsanläggningen och dess bemanning av två- och fyrbenta utan ta en titt på vad en eventuell besökare kan finna i trakten runtomkring.

Apertin herrgård

Ett stenkast från Lökene finner vi herrgården Apertin. Den har anor ända från början av 1100-talet, då munkar från Aberdeen slog sig ner här. De kom för att kristna Värmland och byggde en kyrka här, troligtvis ovanpå en gammal offerplats där hedningarna offrade till Asagudarna. Namnet Apertin kommer från Aberdeen. Efter Gustav Vasas tillträde blev Apertin kronans egendom och först år 1630 inleddes uppförandet av herrgården till det nuvarande skicket. En promenad genom det lummiga området runt Apertin med sina branta raviner är en upplevelse. På stigarna genom parken, som färdigställdes i engelsk stil samtidigt som herrgården, passerar man många platser med fantasieggande namn och historier såsom Björnravinen, Drömmarnas sjö, Juvelgrottan, Silverfallet och Kärleksgrottan.

Herrgården, Apertin
Herrgården, Apertin

Gångbro, Apertin
Gångbro, Apertin


Freja


Vid kajen i Fryksta några kilometer väster om Lökene ligger Freja. Ångbåten Freja förliste i Fryken 1896 och bärgades 98 år senare. Efter tre års renovering till sitt ursprungliga skick sjösattes hon 1997. Besättningen, i tidsenliga kläder, hälsar dig välkommen ombord. Under resan berättas historier om Freja. På Fryksta station, Kil, visas en utställning om båten. På Länsmansgården finns ett Frejarum med fynd från Freja. Turist- och beställningsturer från maj till och med september.

Freja
Freja

Frykstabanan

I närheten av Apertin finns en kort järnvägsstump till minne av Sveriges första (hästdragna) järnväg. Den sammanband sjön Fryken med Klarälven först med hästar och från 1856 med ångloket Fryckstad. Den öppnades 1849 och hade en längd av drygt sju kilometer. 1871 lades den ner i samband med att stadsbanan Karlstad-Arvika öppnades. Intressant för ornitologer och friluftsmänniskor är den närbelägna sjön Södra Hyn med vandringsled och fågeltorn.

Gamla järnvägen
Gamla järnvägen

Norsälven

Intressant är även Norsälven (från Fryken till Vänern, längd 28 km) och Frykforsen. Fram till 1940-talet flottades virket i lös form på Norsälven från Gunnita norr om Kil där bogserbåtarna avlämnade sina släp. Sedan Norsälvens övre lopp hade muddrats kunde bogserbåtarna gå ända ner till Frykforsdammen. I Frykfors, och även i Edsvalla, byggdes speciella buntlyftverk som var unika i sitt slag i Sverige. Sedan de hade tagits i drift kunde det virke som buntats i Oleby (i Torsby) bogseras, utan att lösas upp, ända till Norsälvens utflöde i Vänern. Timmerkran en har även används som båtlyft.

Erik Widén