Bli medlem

Styrelse


Styrelsen 2016


Styrelse 2017/2018:

Kristina Jornevald, ordf.

Tore Fyrand, v. ordf.

Johan Abenius

Marita Arvidsson
Remy Nilson

Pär Näslund
Hasse Svennehed

Margareta Wallenius-Kleberg
Per Öström

Suppleanter:
Göran Axelson
Per Olav Andersen

Peter Forssberg
Ingela Liljestrand-Rooth
Lennart Nilsson