Glimtar från förr

Två stjärnston

Att studera stamtavlor och söka fakta om våra travare har väsentligt förenklats i och med att det mesta numera finns att hämta på nätet. Förvisso måste man anlita flera hemsidor och portaler om man vill ha en mera detaljerad information, men det går betydligt snabbare än att bläddra i gamla stamböcker, vilka dessutom saknar en hel del fakta.

Ibland kan man dock bli lite yr i skallen vid långvarigt studium av härstamningar och släktled, varför jag vid nedanstående presentation av två norska fölston av yppersta klass inskränker mig till att i ord och bild helt kort ge en inblick i deras betydelse för kallblodssporten.

Solbergstjerna (e. Saliff u. Fröken Best e. Steggbest) född 1971 var uppfödd av Jahn Schou i Björkelangen, son till Steggbests allt i allo Eilif. Hon ägdes av Per Nöklestad i Fredrikstad. Det svarta, ostartade stoet fick 18 avkommor. Alla utom en kom till start.

 

Solbergstjerna

 

En av Solbergstjernas betydelsefulla döttrar är Boklistjerna, som själv var en hygglig tävlingshäst men framför allt ett stort plustecken i avelsboxen med avkommor som Bokli Balder och Bokli Eld. Av samma dignitet kan Lund Blessa sägas vara. Hon fick bland annat Moe Tor och Moe Vilja, den senare mor till Moe Odin. På hingstsidan är Lund Jerker Solbergstjernas bästa avkomma, men hon är också mormor till Sjefen, Kos Knekten, Gullsvarten och Moe Tor. Vidare är hon såväl farmorsmor som mormorsmor till Aspe Olov samt mormorsmor till Eldsiri.

 

Lund Blessa

Lund Jerker
Lund Jerker

Moe Odin

 


Stöva (e. Flisa Stövern u. Schuvarda e. Tofteruggen) är av något äldre datum (född 1965). Uppfödare är Olaf Vestrum, Sandefjord och hon ägdes av Steinar Dale i samma stad. Stöva gjorde totalt 95 starter varav 41 var vinstgivande. Hennes rekord blev 1.31,7. Hon fick 14 avkommor av vilka flera ston visade framfötterna på travbanan och dessutom blev stammödrar till många goda travare. En av dessa var Slogum Stöla, mor till Slogum Bris som sen satte Moe Brage och Tonar till världen.
En annan var Norheim Sindy, vars dotter Sindy Vinter födde topptravaren Åsajerven.
Slogum Stili slutligen blev mor till Slogum Björn.

 

Stöva

Moe Brage

Åsajerven

 

Erik Widén