Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Förslag om antalet ledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen minskas med en ledamot till nio ledamöter. Likaså att antalet suppleanter minskas med en till fem suppleanter.

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av lägst sju och högst elva ledamöter samt att antalet suppleanter skall vara minst fem och högst nio.

Valberedningen föreslår således att styrelsen skall bestå av nio ledamöter och fem suppleanter.

 

Val av ledamöter och suppleanter.

Val av ordinarie ledamöter för två år:

Tore Fyrand (omval)

Remy Nilsson (omval)

Marita Närtell (omval)

Hasse Svennehed (nyval)

Margareta Wallenius-Kleberg (omval) 

Even Elvenes och Svenn Kristansen avböjer omval p.g.a. ändrade arbetsförhållanden resp. ändrad bostadsort.

Hasse Svennehed, som f.n. är suppleant, föreslås väljas till ordinarie ledamot. 

Patrik Sandin har begärt entledigande från sitt uppdrag. Därför behöver ett kompletteringsval göras.

 

Kompletteringsval av ledamot  till föreningsstämman 2016: 

Kristina Jornevald 

 

Kvarstår till föreningsstämman 2016:

Johan Abenius 

Marita Arvidsson 

Per Öström  

 

Val av suppleanter för ett år:

Göran Axelson, Knut Ekhagen, Peter Forssberg, Kristina Kristiansson, Ingela Liljestrand Roth

Därmed består styrelsen av fem suppleanter.

 

Två revisorer och revisorssuppleanter

Ordinarie:

Godkänd revisor: Ulla-Britt Abrahamsson, LR Revision
John Larsson, Årjäng

 

Ersättare:

Godkänd revisor: Thomas Engelbrektson, LR Revision
Karl Edvinsson, Årjäng

 

Valberedningen:

Kjell Ericsson, sammankallande

Viktor Isaksen

Stein-Erik Lauvås