Valberedningens förslagValberedningens förslag till Föreningsstämman 2016-05-12


Förslag om antalet ledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av nio ledamöter och fem suppleanter.
Val av ledamöter och suppleanter.
 
Val av ordinarie ledamöter för två år:
Johan Abenius
Marita Arvidsson
Kristina Jornevald
Per Öström
 

Marita Närtell har begärt entledigande från sitt uppdrag. Därför behöver ett kompletteringsval göras.
 
Kompletteringsval till föreningsstämman 2017:
Hans Norén.
 
Kvarstår till föreningsstämman 2017:
Tore Fyrand
Remy Nilsson
Hasse Svennehed
Margareta Wallenius-Kleberg
 
Val av suppleanter för ett år:
Göran Axelson, Knut Ekhagen, Peter Forssberg, Kristina Kristiansson, Ingela Liljestrand Roth
 
Två revisorer och revisorssuppleanter
Ordinarie:
Godkänd revisor                                            Ulla-Britt Abrahamsson, LR Revision
                                                                          John Larsson, Årjäng
Ersättare:
Godkänd revisor:                                           Thomas Engelbrektson, LR Revision
                                                                          Karl Edvinsson, Årjäng
Arvode:
Till ordförande 2000 kr/månad
Till godkänd revisor ersättning mot faktura för löpande kostnader.
I övrigt föreslår valberedningen att inga arvoden ska utgå.
 

Valberedningen har bestått av:
Kjell Ericsson, sammankallande
Viktor Isaksen
Stein-Erik Lauvås