Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse för
Nordiska Travmuseet Ideell Förening
Org.nr 874400-8718 

Föreningen har till ändamål att sköta driften av Nordiska Travmuseet i Årjäng, samt att i Sverige och Norge utveckla kompletterande verksamhet som gagnar museet, sporten, dess kultur och besökande, marknadsföra museet på bästa sätt, samt slutligen ha som uppgift att arkivera, dokumentera och presentera travsportens historia till gagn för sporten.  

Styrelsen har bestått av:

Even Elvenes, ordförande

Johan Abenius, vice ordförande

Övriga ledamöter: Marita Arvidsson, Tore Fyrand, Svenn Kristiansen, Remy Nilson, Marita Närtell, Patrik Sandin, Margareta Wallenius-Kleberg, Per Öström

Ersättare: Göran Axelson, Knut Ekhaugen, Peter Forssberg, Ingela Liljestrand Roth, Kristina Kristiansson, Hasse Svennehed

Antalet styrelsemöten har under verksamhetsåret varit 5 st.

140115 Färjestads Travbana alt. Hästsportens Hus videokonferensen

140508 Nordiska Travmuseet, Årjäng

140508 Konstituerande möte, Nordiska Travmuseet, Årjäng

140711 Nordiska Travmuseet, Årjäng

141208 Färjestads Travbana alt. Hästsportens Hus videokonferensen

Medlemmar

Under verksamhetsåret har Nordiska Travmuseet Ideell Förening haft 367 enskilda personer och 31 travsällskap som medlemmar.   

Verksamheten 

Under sommaren 2014 valdes 6 nya travsportprofiler in i vårt svensk/norska Hall of Fame. Profilerna var: Trygve Diskerud, Stefan ”Tarzan” Melander, Atom Vinter, Queen L, Sjunga Best och Victory Tilly. Dessa hedrades vid ceremonier på Solvalla, Mantorp, Östersund, Bjerke, och avslutningsvis på Årjäng i samband med V75-tävlingarna den 12 juli.

Sommarutställningen 2014 var en fotoutställning av fotografen Lars Brander där han dokumenterat dels Årjängs V75-dag i juli 2013 och dels ett bygdetrav i januari 2014 på Årjängstravet. Kontrasterna mellan sommar och vinter och bredd och elit gav upphov till många samtal med våra besökare kring vad travsporten är och står för.

Nordiska Travmuseet har under 2014 producerat en utställning till Solvalla bestående av invalda Hall of Fame-profiler med Solvallaanknytning. Utställningen är placerad på Solvallas festvåning.

Under året har vi intensifierat arbetet med vårt eget arkiv i med att vi rekryterat en arkivansvarig på halvtid. Dessutom fick museet under året i uppdrag att ordna Solvallas arkiv. Arbetet påbörjades 2014 och fortsätter 2015.

Styrelsen vill passa på att tacka Det Norske Travselskap och Svensk Travsport för gott samarbete under året. Utan det stöd vi får från travförbunden i Norge och Sverige hade vi omöjligt kunna bedriva vår verksamhet. 

Vi vill även tacka SHK (Svenska Hästsportjournalisters Klubb) för gott samarbete när det gäller Hall of Fame.

Styrelsen