Verksamhetsberättelse 2015

                                  

 

Verksamhetsberättelse för

Nordiska Travmuseet Ideell Förening
Org.nr 874400-8718

 
Föreningen har till ändamål att sköta driften av Nordiska Travmuseet
i Årjäng, samt att i Sverige och Norge utveckla kompletterande verksamhet
som gagnar museet, sporten, dess kultur och besökande, marknadsföra
museet på bästa sätt, samt slutligen ha som uppgift att arkivera,
dokumentera och presentera travsportens historia till gagn för sporten.

Styrelsen har bestått av:

Kristina Jornevald, ordförande

Tore Fyrand, vice ordförande

Övriga ledamöter:
Johan Abenius, Marita Arvidsson, Remy Nilson, Marita Närtell,
Hasse Svennehed, Margareta Wallenius-Kleberg, Per Öström

Ersättare:
Göran Axelson, Knut Ekhaugen, Peter Forssberg,
Ingela Liljestrand Roth, Kristina Kristiansson


Antalet styrelsemöten har under verksamhetsåret varit 6 st:

150409               Färjestads Travbana alt. Hästsportens Hus videokonferensen

150512               Nordiska Travmuseet, Årjäng

150512               Konstituerande möte, Nordiska Travmuseet, Årjäng

150710               Nordiska Travmuseet, Årjäng

150921               Telefonmöte

151112               Nordiska Travmuseet, Årjäng

 

Medlemmar:

Under verksamhetsåret har Nordiska Travmuseet Ideell Förening haft 396 enskilda personer och 25 travsällskap som medlemmar. 

 

Verksamheten:

Under första delen av 2015 arbetade museet med ett arkivuppdrag på Solvalla. Arbetet gick ut på att ordna travsällskapets arkiv på ett ändamålsenligt sätt.

Under sommaren 2015 valdes följande profiler in i travsportens svensk/norska Hall of Fame: Bork Rigel, Copiad, Tamin Sandy, Bo Fransson, Håkan Wallner och Örjan Kihlström. Profilerna hedrades vid en ceremoni i Årjäng i samband med V75-tävlingarna den 11 juli.

Under hösten pågick arbetet med att bygga ut och modernisera museets kök. Resultatet blev ett näst intill dubbelt så stort kök med ny utrustning och gott om kyl- och frysutrymmen. Museets kök är nu komplett utrustat för att kunna bedriva fristående restaurangverksamhet i. Tidigare krävdes tillgång till ytterligare ett kök för att tillaga ett större antal portioner.

Under hösten träffade representanter för museet Svensk Travsports styrelse för att diskutera framtida inriktning på det arkivuppdrag som museet sedan 2007 har.

I oktober anordnade museet i samarbete med Värmlands Idrottshistoriska Sällskap ett Idrottscafé med inriktning på stora händelser i värmländsk travsport. Evenemanget var både välbesökt och uppskattat.

I november månad besökte museets personal Hagmyrens travbana för att diskutera arkiv- och utställningssamarbete.

Styrelsen vill passa på att tacka Det Norske Travselskap och Svensk Travsport för gott samarbete under året. Utan det stöd vi får från travförbunden i Norge och Sverige hade vi omöjligt kunnat bedriva vår verksamhet.

Vi vill även tacka SHK (Svenska Hästsportjournalisters Klubb) för gott samarbete när det gäller Hall of Fame.


Styrelsen

Årjäng 2016-05-06