Hall of Fame – i Sverige sedan 2007

De stora sporterna har alla sitt eget Hall of Fame. Travet är inget undantag, men här i Sverige fanns inget Hall of Fame innan 2007. Vi drog igång 2007 och idag är vi på Nordiska Travmuseet i Årjäng nog mest kända för vårt arbete med Hall of Fame. Sedan starten 2007 har 65 av travsportens största profiler valt in i Hall of Fame.

Nordiska Travmuseet invigdes 1998 och nyss uppmärksammade vi att det i år är 25 år sedan starten. 2007 när vi drog igång Hall of Fame valdes Sören Nordin och Ulf Thoresen in. Sedan fylldes det på med Stig H Johansson och Steggbest 2008, Karsten Buer och Big Noon 2009 osv. I år, 16 år efter starten, öppnar vi dörren för tre nya namn. Två från Sverige och en från Norge.

Men hur går det till att vaska fram de som slutligen väljs in?

Travsportens Hall of Fame är ett samarbete mellan Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK) och Norske Travjournalisters Klubb och Nordiska Travmuseet i Årjäng.

Det är en kommitté/styrgrupp som träffas och de som till slut väljer in nya medlemmar i Hall of Fame är representanter för de båda ländernas journalistklubbar.

Medlemmarna i Nordiska Travmuseet och SHK har nomineringsrätt och de kan på så vis påverka vilka profiler som väljs in.

I botten har alltid legat ett regelverk, som relativt nyligen justerats. Numera kan till Hall of Fame väljas in profiler från andra länder som haft stora framgångar i Sverige eller Norge och omvänt. Profiler från Sverige och Norge som haft stora framgångar i andra länder kan nu nomineras och väljas in i Hall of Fame – travets storheter.

Hur många som väljs in är en budgetfråga och antalet invalda varierar från år till år.

Numera presenteras de invalda under Elitloppshelgen innan de firas på plats i Årjäng under sommaren och sen på Guldnålsmiddagen på Solvalla i slutet av året.

Bilden: Björn Goop som tillsammans med San Moteur i år är favoriter till att vinna Elitloppet på Solvalla. Björn valdes in i Hall of Fame 2016. Foto: TR Bild.

Hasse Svennehed