Uppfödarträff på Travmuseet

På lördag sker ett uppfödarseminarium i Järvsöfaks namn. En heldag där vi ser många intressanta gäster. På plats finns bland andra Järvsöfaks uppfödare Jan-Olov Persson, men också Jan Roar Mjölneröd, Menhammars stuterichef Johan Hellander, Svensk Travsports avelschef Christina Olsson och sist men inte minst professor Peer Berg.

Uppfödarseminarium med kallblodsinriktning blir det på Travmuseet på lördag. Dagen inleds av Jan-Olov Persson och Jan Roar Mjölneröd som berättar om sina erfarenheter av avel, uppfödning, träning och tävling med kallblodstravare.

Därefter släpper moderatorn Even Elvenes fram Johan Hellander som förutom att han är stuterichef på Menhammar även är ordförande i Stiftelsen Hästforskning. Johan kommer tala om aktuella forskningsprojekt men även ge råd till uppfödarna.

Peer Berg, professor i Norge, fortsätter med att belysa vad vetenskapen säger om inavel, Svensk Travsports erfarne Christina Olsson – som alltid är intressant att lyssna till – informerar i avelsfrågor innan dagen avslutas med en paneldebatt där man ska försöka hitta vad som behöver göras för att kallblodstravaren ska stå stark i framtiden. I paneldebatten hittar vi representanter från Veikle Balder, Travklubben Sleipner, DNT och Svensk Travsport.

Arrangörer är Travrikeuppfödarna i samarbete med Stiftelsen Järvsöfaks, Travklubben Sleipner och Svensk Travsport.

Bilden: Järvsöfaks och Jan-Olov Persson. Foto: TR Bild.