Tusenklubben Tränare

Tusenklubben

Stig H Johansson är den ende bland tränarna som vunnit över 8.000 segrar! I denna lista som summerar alla tränares segrar från 1962 och framåt finns knappt 60 skickliga tränare, som alla nått tusen segrar eller mer.

Tränarnas tusenklubbslista togs fram retroaktivt, och därför har vi inte kunnat fastställa inträdesår i Tusenklubben för de äldre tränarna.

För personer märkta med * har endast segrar med svensk licens räknats.

Listan kan sorteras på olika sätt av användaren genom att klicka på någon av rubrikerna i raden med överskrifter.

Ovanför rubrikraden finns olika funktioner. Du kan välja hur mycket av listan som ska visas åt gången. Du kan söka i listan, skriva ut och ladda ner i excel format, etc.

I raden under listan kan du filtrera listan utifrån varje kolumn, genom att skriva in ett sökord.

Tränare i Tusenklubben